Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na 1 dniowe warsztaty „Mama i Syn”, które odbędą się w sobotę 5 listopada 2016 r. w godz. 9.00-17.00

Warsztaty przeznaczone są dla mam z synami w wieku 10-15 lat i mają na celu:

  • wzmocnienie i pogłębienie więzi i relacji pomiędzy matką i synem;
  • odkrycie piękna relacji matki z synem;
  • spędzenie czasu w sposób wyjątkowy na dialogu matki z synem, który zaczyna dorastać i powoli wchodzi w wiek dojrzewania;
  • znalezienie wspólnych tematów, inspiracji w rozwijaniu wspólnych więzi;
  • zbudowanie wzajemnej relacji opartej na akceptacji, otwartości i docenieniu;
  • docenienie ze strony matki i pomoc w rozwoju by syn mógł odkrywać męską tożsamość.

Zajęcia będą podzielone na kilka części, podczas których odbywać się będzie praca:

  • w grupie, wszystkie mamy i wszyscy synowie łącznie;
  • w grupie tylko dla mam;
  • w grupie tylko dla synów;
  • indywidualne spotkania matek z synami.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić formularz rejestracyjny, wpisując w polu UWAGI imię i wiek syna, który będzie w zajęciach uczestniczył.

Warsztaty odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny, w sali nr 115.

W trakcie trwania zajęć organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.Opieka będzie sprawowana w budynku szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sokólska 1. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka zgłaszanego do kącika dziecięcego w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym

-- 
Białostocka Akademia Rodziny
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. (85) 743 67 85
akademiarodziny@ckubialystok.pl
www.rodzina.bialystok.pl