Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład pt. „Podział obowiązków w rodzinie”, który odbędzie się 14 października 2016 r. o godzinie 17:00.

Na wykładzie mowa będzie o następujących zagadnieniach:

  • typowe męskie, a typowo damskie zajęcia czy równouprawnienie?
  • partnerski podział obowiązków,
  • podział obowiązków, a skuteczne zarządzanie sobą w czasie,
  • uwzględnienie cech indywidualnych członków rodziny i maksymalizacja korzyści,
  • trudności pojawiające się podczas realizacji obowiązków rodzinnych i sposoby ich rozwiązywania,
  • zalety konsekwentnej postawy rodziców wobec przyjętych zasad,
  • analiza zasad respektowanych i nieprzestrzeganych w rodzinie.

Wykład poprowadzi pani Joanna Dejko.
Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny ul. Sokólska 1, sala nr 115.

W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

-- 
Białostocka Akademia Rodziny
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. (85) 743 67 85
akademiarodziny@ckubialystok.pl
www.rodzina.bialystok.pl