Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku jest współorganizatorem Olimpiady na terenie województwa podlaskiego.

Olimpiada ma charakter drużynowy. Składa się z 3 etapów:

  • eliminacji szkolnych, które polegają na rozwiązaniu testu;
  • eliminacji okręgowych, na tym etapie 2-osobowe zespoły przygotowują prezentację lub film na wybrany temat;
  • eliminacji centralnych, które są 2-stopniowe:
    • najpierw zespoły rozwiązują test
    • w 2 części, 5 najwyżej sklasyfikowanych zespołów uczestniczy w debacie na określony temat.

Terminy zawodów:

  • szkolnych: 3 listopada 2016 r.
  • okręgowych: 28 lutego 2017 r.
  • centralnych: 5 kwietnia 2017 r.

Uczestnicy: uczniowie liceów ogólnokształcących i techników

Przyjmowanie zgłoszeń: Szkoły mogą nadsyłać zgłoszenia drużyn do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku do 20 października zgodnie ze sposobem określonym w regulaminie Olimpiady.

Więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/owor/

-- 
Białostocka Akademia Rodziny
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. (85) 743 67 85
akademiarodziny@ckubialystok.pl
www.rodzina.bialystok.pl