Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie”, który odbędzie się 15 września o godzinie 17:00

Na wykładzie mowa będzie m.in o tym:

  • czym jest przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie
  • przykłady przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie
  • jakie są powody przemocy psychicznej i fizycznej
  • jakie są skutki przemocy psychicznej i fizycznej
  • kto jest agresorem przemocy w rodzinie
  • kto jest ofiarą przemocy w rodzinie
  • jakie przyjmować postawy wobec przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie
  • gdzie szukać pomocy wobec przemocy psychicznej i fizycznej

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny ul. Sokólska 1, sala nr 115.

W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.