Wierzę w Kościół Chrystusowy - Rok Duszpasterski 2022/2023

Rok Wiary

Dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012 r., Stolica Apostolska ustanowiła sposoby otrzymywania przez wiernych odpustu zupełnego w Roku Wiary, tj. od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r.

Zgodnie z powyższym dekretem odpust mogą uzyskać i ofiarować za siebie lub za dusze zmarłych wierni odpowiednio usposobieni, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęli Komunię Świętą i odmówili modlitwę w intencji Ojca Świętego w następujących okolicznościach i miejscach:

 1. ilekroć w Roku Wiary uczestniczą w trzech naukach podczas misji świętych lub trzech rozważaniach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II albo Katechizmu Kościoła Katolickiego;
 2. ilekroć nawiedzą w formie pielgrzymki jedną z bazylik papieskich, katakumby chrześcijańskie, kościół katedralny lub inne miejsce wskazane przez miejscowego ordynariusza i tam wezmą udział w uroczystym nabożeństwie, bądź zatrzymają się tam na odpowiedni czas skupienia i pobożnej medytacji, zakończonej odmówieniem modlitwy Ojcze Nasz i Wyznaniem Wiary oraz wezwaniem wstawiennictwa Matki Bożej i Świętych Apostołów bądź Patronów;
 3. ilekroć w dni ustalone niniejszym dekretem, podczas Roku Wiary, wezmą udział w uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin i odmówią Wyznanie Wiary;
 4. ilekroć w dowolnie wybranym dniu, podczas Roku Wiary nawiedzą chrzcielnicę lub inne miejsce, w którym otrzymali Chrzest Święty, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

Zgodnie z powyższym dekretem Penitencjarii Apostolskiej, jako miejsca święte w Archidiecezji Białostockiej, za których nawiedzenie można otrzymać odpust zupełny wyznaczam:

 • kościół katedralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku
 • kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krypnie
 • kościół pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Różanymstoku
 • kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce

Wyznaczam również dni, w które w czasie Roku Wiary, we wszystkich kościołach parafialnych Archidiecezji można będzie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami za uczestnictwo w uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin i odmówienie Wyznania Wiary:

 • Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia – 16 listopada
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia
 • Wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament – 29 stycznia
 • Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego
 • Wspomnienie bł. Michała Sopoćki – 15 lutego
 • Święto Katedry św. Piotra – 22 lutego
 • Niedziela Miłosierdzia Bożego – 7 kwietnia
 • Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 19 maja
 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – 30 maja
 • Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia
 • Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny –  8 września
 • Dzień świętości kapłanów – 28 września
 • Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki – 19 października

Na zakończenie Roku Wiary, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, tj. w dniu 24 listopada 2013 r., udzielę papieskiego błogosławieństwa połączonego z uzyskaniem odpustu zupełnego.

Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać także wierni prawdziwie skruszeni, którzy nie mogą uczestniczyć w uroczystych nabożeństwach odprawianych w wyznaczonych dniach (jak więźniowie, osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz ci, którzy sprawują nad nimi opiekę w szpitalach, hospicjach i innych domach opieki), jeśli łącząc się myślą i duchem z wiernymi obecnymi na tych nabożeństwach, zwłaszcza gdy słowa Ojca Świętego i biskupów diecezjalnych będą przekazywane w radiu czy telewizji, odmówią we własnym domu lub tam, gdzie się znajdują Ojcze Nasz, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy dla uzyskania odpustu na Rok Wiary i ofiarują Bogu swe cierpienia i trud własnego życia.

Powyższy dekret należy podać do wiadomości wiernych poprzez odczytanie go podczas ogłoszeń parafialnych i umieszczenie na parafialnej tablicy ogłoszeń. Treść dekretu należy również zamieścić na stronie internetowej Archidiecezji Białostockiej oraz na parafialnych stronach internetowych.

Z pasterskim błogosławieństwem
Abp Edward Ozorowski
Metropolita Białostocki