Rok Eucharystii

Projekt Caritas Laudato si’

Rada Duszpasterska

1. Parafialna Rada Duszpasterska jest zespołem ludzi (duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego i wiernych świeckich), troszczących się o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. 2. Parafialną Radę Duszpasterską powołuje ksiądz proboszcz. 3. Wnioski i propozycje Rady mają charakter doradczy. Decyzja o ich wprowadzeniu w życie należy do księdza proboszcza (I Synod Archidiecezji Białostockiej)

Skład:

 • ks. Radosław Kimsza – proboszcz, przewodniczący
 • ks. Marcin Hołodok – wikariusz, zastępca przewodniczącego
 • ks. Jan Bielski – wikariusz
 • Matylda Sobolewska – lider wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, sekretarz
 • S. Brygida ZSJM – nauczyciel religii, koordynator katechezy przed bierzmowaniem
 • S. Katarzyna Sałata CSA – nauczyciel religii, koordynator katechezy przed I Komunią Świętą
 • Mirosław Bobowik – organista
 • Maria Domańska – zelatorka Koła Różańcowego
 • Dominik Idźkowski – zelator Koła Różańcowego
 • Krystyna Stefańczuk – prezeska Wspólnoty „Matki w modlitwie”
 • Elżbieta Ogryzko
 • Marcin Grzech – przedstawiciel Liturgicznej Służby Ołtarza
 • Edyta Domaszuk – przedstawicielka Ruchu „Światło-Życie”