Wierzę w Kościół Chrystusowy - Rok Duszpasterski 2022/2023

Duchowieństwo

Ks. Radosław Kimsza

dr hab. teol., lic. wsch. nauk kość., prof.PB
kanonik honorowy Białostockiej Kapituły Metropolitalnej

Data święceń: 1993-05-30

Proboszcz od 19 czerwca 2016r.

Ks. Stanisław Bolesta

mgr teol.

Data święceń: 2017-05-27

Wikariusz od 25 sierpnia 2021r.

Ks. Łukasz Borowski

dr teol.

Data święceń: 2016-05-28

Rezydent

Poprzedni Proboszczowie

Poprzedni Wikariusze