Rok Eucharystii

Projekt Caritas Laudato si’

Duchowieństwo

Ks. Radosław Kimsza

dr hab. teol., lic. wsch. nauk kość.
kanonik honorowy Białostockiej Kapituły Metropolitalnej

Data święceń: 1993-05-30
Imieniny: 1 marca

Proboszcz od 19 czerwca 2016r.

Ks. Jan Bielski

mgr teol.

Data święceń: 2002-06-01

Wikariusz od 12 marca 2017r.

Ks. Stanisław Bolesta

mgr teol.

Data święceń: 2017-05-27

Wikariusz od 25 sierpnia 2021r.

Poprzedni Proboszczowie

Poprzedni Wikariusze