Wierzę w Kościół Chrystusowy - Rok Duszpasterski 2022/2023

Ścieżka ekologiczna w Ogrodzie

Dzięki wsparciu parafian w dniu 24.04.2021 zainicjowaliśmy organizację ścieżki ekologicznej poprzez nasadzenie stanowisk roślin miododajnych, stanowisk roślin przyciągających motyle, stanowisk lipowych (produkujące tlen).

W tym roku będą odbywać się spotkania edukacyjne:
Pierwszemu spotkaniu „Ratujmy jeże” – już w czerwcu 2021r
Drugie spotkanie edukacyjne „Stop SMOG”

Rozpoczęcie działania „Ogród Inspiracji”

Działanie „Ogród Inspiracji”

Rozpoczęliśmy działania na terenie istniejącego ogrodu, w którym stworzone będzie miejsce do spotkań i edukacji ekologicznej na łonie natury dla mieszkańców.

Prace porządkowe dotyczące wycinki starych drzew owocowych (w dużej mierze zdziczałych i już nie owocujących), wycinkę 4 drzew inwazyjnych (sumak octowiec) już są widoczne.

Spotkanie przygotowujące do wdrażania prac związanych z projektem

Pierwsze spotkanie przygotowujące Naszą Wspólnotę do wdrażania prac związanych z projektem już za nami.

Harmonogram prac na najbliższy czas:
1.  Wycinanie starych drzew i porządkowanie terenu pod prace związane z nasadzeniem roślin w dniu 17.04.2021
2. Wyrównywanie terenu i organizacja rabat dniu 24.04.2021