Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska jest organem doradczym proboszcza parafii w sprawach formacji chrześcijańskiej. Tworzą ją duszpasterze, katecheci, organista, liderzy wspólnot parafialnych. Do pracy w Radzie Duszpasterskiej zaprasza proboszcz.

Skład:

 • ks. Radosław Kimsza – proboszcz, przewodniczący
 • ks. Wojciech Kapica – wikariusz, zastępca przewodniczącego
 • ks. Jan Bielski – wikariusz
 • Matylda Sobolewska – lider wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, sekretarz
 • S. Ignacja ZSJM – nauczyciel religii, koordynator katechezy przed bierzmowaniem
 • S. Katarzyna Sałata CSA – nauczyciel religii, koordynator katechezy przed I Komunią Świętą
 • Mirosław Bobowik – organista
 • Maria Domańska – zelatorka Koła Różańcowego
 • Dominik Idźkowski – zelator Koła Różańcowego
 • Krystyna Stefańczuk – prezeska Wspólnoty „Matki w modlitwie”
 • Marek Sobolewski
 • Elżbieta Ogryzko