Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska jest organem doradczym proboszcza parafii w sprawach formacji chrześcijańskiej. Tworzą ją duszpasterze, katecheci, organista, liderzy wspólnot parafialnych. Do pracy w Radzie Duszpasterskiej zaprasza proboszcz.

Skład:

ks. Radosław Kimsza

proboszcz
przewodniczący

ks. Wojciech Kapica

wikariusz
zastępca przewodniczącego

Matylda Sobolewska

lider wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca
sekretarz

S. Ignacja ZSJM

nauczyciel religii
koordynator katechezy przed bierzmowaniem

Mirosław Bobowik

organista

Maria Domańska

zelatorka Koła Różańcowego

Dominik Idźkowski

zelator Koła Różańcowego

Marta Nowik

nauczyciel religii
koordynator katechezy przed I Komunią Świętą

Joanna Seweryn

nauczyciel religii
koordynator katechezy przed I Komunią Świętą

Leszek Talipski

nauczyciel religii

Teresa Wysocka

nauczyciel religii